Aşılama Tedavisi

Doğal yollarla gebelik oluşmasında güçlük yaşayan çiftlerin bir grubuna uygulanabilecek başlangıç seviyesi tedavilerden biri aşılama tedavisidir(İntrauterin İnseminasyon-IUI). Yöntem kabaca, ilaçlarla ya da doğal olarak yumurta gelişiminin sağlanması, yumurtlamayı sağlayacak enjeksiyonlar yapıldıktan belli bir süre sonra erkeğin verdiği spermin laboratuvarda hazırlanarak rahim içine enjekte edilmesidir. Hangi çiftler aşılama tedavisi için uygundur? Tıpkı doğal yollarla uluşan gebeliklerde

Erkek İnfertilitesi

Erkek İnfertilitesi: Normal bir evli çiftin korunmasız ve düzenli cinsel ilişkileri sonucunda; altı ay içerisinde %75,  bir yıl içerisinde %90 gebelik olmalıdır. Bu süreçte gebeliğin oluşmaması durumunda infertilite (kısırlık) den bahsedilebilir. İstatistiksel olarak evli çiftlerin yaklaşık %15’inde infertilite problemi bulunmaktadır. İnfertil çiftlerde yapılan çalışmalarda infertilite sebebinin %20-30 vakada sadece erkekte , %35-40 oranında da hem erkek
Tüp bebek tedavilerinde bazı durumlarda embriyolara genetik test yapmak gerekiyor. Bu yöntemlerin genel adlandırılması Preimplantasyon Genetik Tanı (ing.diagnosis) ya da Tarama (ing.screening) şeklinde. Eğer bilinen bir genetik hastalık ya da kromozom bozukluğu araştırılacaksa PGD/PGT, genel tarama yapılacaksa PGSkısaltmaları kullanılıyor. Bu testlere ihtiyaç duyduğumuz durumları kabaca birkaç başlık altında toplayabiliriz: Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları, Tekrarlayan düşükler, Anne ya da baba adayında bir
İnsan vücudu hastalıklardan gelen saldırılara karşı kendi doğal savunma sistemine sahiptir. Hamilelik,bebeğin rahme tutunduğu eşsiz bir durumdur. Hamilelik sırasında annenin farklı genetik özelliklere sahip olmasından dolayı bebek bağışıklık sistemi tarafından “ben olmayan” veya “yabancı” olarak tanınır. Annenin bağışıklık sistemi gebeliğin doğuma kadar sürebilmesi için hem bunun farkında olmalı hem de bu istilayı ‘kabul etmeli’dir. Dolayısıyla

Teratozoospermi – Morfoloji Sperm

Sperm morfolojisinin değerlendirilmesinde kullanılan iki yaygın metod vardır. WHO kriterleri ve Kruger’in kesin kriterleridir. Kruger kriterleri, morfoloji konusunda çok daha detaylı inceleme yaptığından dolayı, günümüzde en çok başvurulan tekniktir. Kruger kriterlerine göre, % 4’ün altında normal morfolojili sperm görülmesine, teratozoospermi denir. Sperm üretimi komplex ve hassas bir süreç olup, genetik yapıya, vücut iç patolojilerine ve

Yumurta Dondurma

Günümüz modern yaşamında kadınlar için ortalama evlilik yaşı geçmişe oranla daha yüksek seyrediyor. Eğitim ve kariyer alanlarında ilerlemek isteği bu durumun sebeplerinden biri. Diğer yandan da çocuk sahibi olma şansını belirleyen en önemli kriter kadın yaşı. Yaş ilerledikçe yumurta kromozomlarında anormallik oranı yükseliyor ve bu nedenle oransal olarak daha az gebelik, daha çok düşük ve artmış
Bir gebeliğin oluşması embriyo ile uterus(rahim) arasındaki etkileşim sonucu başlıyor. Uygun durumdaki embriyoyu rahim kabul ediyor. Peki rahim her dönemde embriyoyu tutmaya hazır mı? Doğal yolla oluşan gebeliklerde de, tüp bebek gebeliklerinde de uterusun bir tutuculuk penceresi var. Bu ‘pencere’ belli bir süre için açık kalıyor ve bu dönemin öncesinde ya da sonrasında rahim embriyo

Tüp Bebek Tedavi Süreci

TÜP BEBEK TEDAVİ SÜRECİ Çiftlerin bir kısmı tüp bebek tedavisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmasına karşın, önemli bir kısmı bu sürecin aşamaları hakkında bilgi sahibi değil. Diğer yazılarımda özel durumlardan bahsederken, bunda da genel bilgiler vermek istedim. İlk değerlendirme Tedavi süreci aslında ilk muayene ve değerlendirme ile başlıyor. Yapmamız gereken standart bir değerlendirme var.
Mikroenjeksiyon denemelerinde oosit toplanma (opu) günü verilen ejakulattaki spermlerin DNA hasarı oranı çok önemlidir. Oosit sayısı ve kalitesi iyi olsa da, sperm sayısı hareket ve morfolojisi iyi olsa da mikroenjeksiyon başarısız olabilir. İşte bu durumlarda sperm DNA hasarını değerlendirmek gereklidir. Standart sperm testindeki (spermiogram) sperm sayı, hareket ve morfoloji değerlendirmesi, sperm DNA hasarını göstermez. DNA

İleri Kadın Yaşı ve Tüp Bebek

Tüp bebek tedavilerinin başarısını etkileyen çok sayıda faktör olduğunu biliyoruz. Bunlar, değişik ağırlık derecelerinde sonuca etki ediyorlar. Çoğu yerde okuyabileceğiniz ve hekimlerden sıkça duyduğunuz gibi, kadın yaşı bu değişkenler içinde en önemlisi. Peki kadın yaşı temelde nasıl etki ediyor? İlk aklımıza geldiği haliyle, sadece yumurta sayısında azalmaya yol açarak değil. Bu da önemli ama temel
TOP